Trzeci Wielki Konkurs pt. „Gwiazda Internetu”

Memy są nieodłączną częścią internetowego świata. Otaczają nas ze wszystkich stron. Dają nowe życie obrazom oraz grafikom i nowe znaczenie dobrze znanym zdjęciom. Potrafią rozbawić nas do łez lub skłonić do refleksji. Kreują gwiazdy sieci – czasem na kilka chwil, a częściej na długie tygodnie.

Tak, memy są wszędzie. Ostatnio pojawiły się także w życiu Fanklubu. Postanowiliśmy więc bliżej się z nimi zaprzyjaźnić i w związku z tym ogłaszamy Trzeci Wielki Konkurs pt. „Gwiazda Internetu” na najlepszy mem dotyczący Dawida Kubackiego. Nasz konkurs patronatem honorowym objął Kacper Skrobot.

Główna nagroda to plastron startowy z zawodów w Ruce podpisany przez Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Macieja Kota i Piotra Żyłę, czyli członków zwycięskiej drużyny z Klingenthal.

Chcesz wiedzieć, co zrobić, aby go wygrać?

Otóż:

1.) Wymyśl i wykonaj mema, którego głównym bohaterem będzie Dawid Kubacki.

2.) Przeczytaj uważnie zamieszczony poniżej regulamin konkursu.

3.) Mema prześlij na adres: fanklub@kubackiteam.pl do dnia 16 lutego 2017 roku, do godziny 12:00! W treści maila wpisz imię i nazwisko i e-mail kontaktowy oraz (jeśli dotyczy) autora i źródło pochodzenia zdjęcia, z którego korzystasz.

4.) Jeden uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie 2 memy!

Zajrzyj na nasze wydarzenie na Facebooku.

plastron
Trzeci Wielki Konkurs pt. „Gwiazda Internetu” – nagroda główna

Regulamin Trzeciego Wielkiego Konkursu pt. „Gwiazda Internetu”:

 1. Organizatorem konkursu pt. „Gwiazda Internetu” na najlepszego mema jest Oficjalny Fanklub Dawida Kubackiego (OFDK), działający przy Stowarzyszeniu Gramy Fair.
 2. Mem konkursowy:
  • musi być autorstwa zgłaszającego,
  • nie może być wcześniej nigdzie publikowany,
  • powinien bezpośrednio dotyczyć Dawida Kubackiego.
 3. Art. 291 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi: „Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości”. Jednocześnie z art. 34 wymienionej Ustawy wynika, że konieczne jest wskazanie autora i źródła utworu pierwotnego. Oznacza to, że osoba przysyłająca konkursowego mema, zobowiązana jest podać w treści maila imię i nazwisko autora wykorzystanego zdjęcia oraz źródło jego pochodzenia. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że mem nie narusza praw osób trzecich.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lutego o 12:00. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 memy.
 5. W konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia przesłane na adres mailowy fanklub@kubackiteam.pl i zawierające odpowiednie dane (imię i nazwisko, e-mail).
 6. Przesłanie zgłoszenia z zawierającego dane osobowe jest równoznaczne z akceptacją oświadczeń: „Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu Kibicuję Dawidowi” oraz „Zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. wyrażam zgodę na jednorazowe otrzymanie za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) informacji o ewentualnej wygranej w konkursie, wysłanej przez Oficjalny Fanklub Dawida Kubackiego.
 7. Spośród przesłanych memów Jury konkursu w składzie ustalonym przez OFDK wybierze prace finałowe – maksymalnie 15 memów.

UWAGA – Jeśli autor mema wykorzysta zdjęcie, które wykonał samodzielnie, otrzyma 3 dodatkowe punkty!

Memy finałowe zostaną umieszczone w albumie na fanpage’u OFDK na portalu Facebook wg kolejności punktacji Jury, tj. od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Główną nagrodę otrzyma autor tego mema, który do oznaczonego dnia i godziny zgromadzi najwięcej polubień.

 1. Główną nagrodą w konkursie „Gwiazda Internetu” jest plastron startowy z zawodów w Ruce podpisany przez Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Macieja Kota i Piotra Żyłę. Nagroda zostanie przesłana pocztą listem poleconym na adres wskazany przez zwycięzcę w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę.
 2. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Leave a Reply